Emg ünitesi

Emg ünitesi

Emg ünitesi
MARKALAR

EMG periferik sinirleri etkileyen hastalıklarda tanı koymak, tanıyı doğrulamak, periferik sinirlerde ortaya çıkan işlev bozukluklarını ya da yapısal hasarların şiddetini belirlemek, hastalık sürecini izlemek ve uygulanan tedavinin etkisini değerlendirmek için başvurulan bir inceleme yöntemidir.

Sinir sistemi anatomik olarak “merkezi sinir sistemi” ve “periferik sinir sistemi” adı verilen iki bölümden oluşur. Beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini oluştururken, kol ve bacak sinirleri, gövde ve kafa sinirleri periferik sinir sistemini oluşturur. Sinir sistemi “görme, işitme ve dokunma gibi duyular aracılığı ile dış dünyanın algılandığı ve uygun tepki, davranış ve hareketlerin planlandığı bir bilgisayar olarak düşünülebilir. Bu işlevler nöron adı verilen sinir hücrelerinin elektriksel faaliyetleri ile yürütülür. Göz, kulak, deri gibi duyu organlarından üretilen elektriksel sinyaller duysal sinir lifleri üzerinden omurilik ve beyindeki nöronlara aktarılır ve buradaki karmaşık sinir ağlarında işlenerek algılar oluşur. Merkezi sinir sisteminde bu algılara uygun tepkiler ve hareketleri oluşturacak elektriksel sinyaller üretilir ve bu sinyaller motor sinir lifleri üzerinden kaslara ve diğer organlara aktarılır. Vücudumuzun tüm hareketlerini sağlayan kaslarımız periferik sinir sisteminin motor liflerinden iletilen elektrik sinyalleri ile kontrol edilir. EMG incelemesinde periferik sinir sistemindeki duysal ve motor sinyalleri taşıyan sinir liflerindeki ve kaslardaki elektriksel sinyaller uygun elektrotlar aracılığı ile kayıtlanıp özel amplifikatör sistemlerinde yükseltildikten sonra bilgisayar ve yazılımlar aracılığı ile nörofizyoloji eğitimi almış nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilir.  Diğer bir ifade ile EMG incelemesi ile periferik sinir sistemi ve bu sistem tarafından kontrol edilen kaslar değerlendirilir.

Footer cover

Sağlıkla Kalın !

Footer cover