İvaps cihazi

İvaps cihazi

İvaps cihazi
MARKALAR

İvaps cihazı volüm hedefli cihazlardır. Her nefeste uygulanan teknolojiye (örn. Alveoler dakika ventilasyonu) göre ölçümünü volüm ölçümünü yapar ve hedeflenen volume ulaşabilmek için her nefeste basıncı belli bir oranda artırarak hedef ulaşır. Bu cihazlar genellikle Obezite Hipoventilasyon, KOAH ve Restriktif Bozukluğu olan hastalarda tercih edilir.

Footer cover

Sağlıkla Kalın !

Footer cover