Yara Bakım ve İlk Yardım Ürünleri

Yara Bakım ve İlk Yardım Ürünleri

Yara Bakım ve İlk Yardım Ürünleri

Yara, dokunun normal yapı ve işlevinin bozulmasıdır. Yara iyileşmesi ise travma ile başlayan ileri derecede kontrol edilen hücresel, hümoral ve moleküler olaylar dizisinin, zamana bağımlı ve öngörülebilir bir biçimde yeni doku oluşumuyla sonuçlanmasıdır. Bu oluşan yeni dokunun yaralanmaya maruz kalan doku olması şart değildir. Örneğin; büyük deri kaybına yol açan travmalar granülasyon dokusu ile iyileşebilirler. Bu yara iyileşmesi sürecinden herhangi bir sapma iyileşmeyen kronik yara oluşumuyla sonuçlanmaktadır.

Ürün Grupları
Footer cover

Sağlıkla Kalın !

Footer cover