Yoğun Bakım ve Ventilasyon Tedavisi

Yoğun Bakım ve Ventilasyon Tedavisi

Yoğun Bakım ve Ventilasyon Tedavisi

Yoğun bakım, yoğun bakım uzmanı olan hekimler ile hemşireler, fizyoterapistler ve diğer ilgili sağlık çalışanlarının birlikte sundukları hizmetlerin bir bütünü olup, hastanelerin özel teknoloji ile donatılmış birimlerinde sunulmalıdır. Bu birimlere yoğun bakım üniteleri adı verilir ve bu birimlerde bir veya birden fazla organ yetmezliği gelişmiş hastalara destek tedavisi sunulur.

Ürün Grupları
Footer cover

Sağlıkla Kalın !

Footer cover