Yara Bakım Ürünleri

Yara Bakım Ürünleri

Yara Bakım Ürünleri
MARKALAR

Çok eskilere dayanan yara bakımı, ilk zamanlarda bitki özleri ve çeşitli yağlarla yapılmaktayken, günümüzde yerini modern yara bakım solüsyon ve yara bakım örtülerine bırakmıştır . Bir
yaranın iyileşmesi için gerekli nem, sıcaklık, antimikrobiyal koruma gibi tüm şartları sağlaması beklenen bu ürünlerin, aynı zamanda hastanın hayat kalitesini arttırması ve ekonomik olması istenmektedir. Bir yaraya uygun örtüyü seçmek için birçok faktör göz önüne alınmalıdır. Her örtü her yarada kullanılamayacağı gibi, bir yara tedavisinin her evresinde de aynı yara örtüsü kullanılmaz. Uygun zamanda uygun örtüyü kullanmak, yara
iyileşmesi açısından yararlı olacaktır.

Footer cover

Sağlıkla Kalın !

Footer cover