444 75 74
Çalışma Saatlerimiz - 08:30 - 18:30

Hastane Projelendirme

  • MEDİSAM,ilk taslak tasarımlardan, planlama ve inşaat aşamasına, hastanenin en son tıbbi teknoloji ve iç mobilyalara sahip komple ekipmanına kadar genel yüklenici olarak genel sorumluluğu üstlenir.Tamamlanma noktası, sağlık kuruluşunun başarılı bir şekilde işletmeye alınması ve çoğu durumda uzman sağlık personelinin eğitimidir. Her iki bileşen de nihai olarak hastaneyi amaçlanan kullanıma hazır anahtar teslimi olarak teslim edebilmek için temel ön koşullardır.

 

FİZİBİLİTE: Yatırımın yapılacağı bölgeye ait sağlık istatistikleri göz önünde bulundurularak yatırımın kapasitesini belirlemek, Yatırımın mali analizi, Kullanılacak malzeme ve tıbbi ekipmanın niteliği, İnşaat ve ekipman maliyetleri, Çalıştırılacak personelin sayısı ve niteliği, Periyodik dönemlere göre gelir ve gider tabloları gibi konular değerlendirilerek bir fizibilite çalışması yapılır.

TASARIM VE PLANLAMA: Uluslararası standartlara, ilgili ülkenin mevzuatına ve müşterinin imkanlarına göre tasarım ve planlama çalışmaları yapmaktayız. Cerrahi departmanlar, klinik departmanlar ve bütçeye göre ihtiyaçların belirlenmesinin ardından aşağıdaki adımları takip ederiz. Avan projenin hazırlanması, Mimari projenin çizilmesi Statik, Mekanik ve Elektrik plan ve projelendirmenin yapılması. Oda-Oda planlamaların yapılması Ekipman listesinin hazırlanması (BoQ) Ekipman listesinde yer alan her bir ürüne aittir.

FİNANSMAN: Uluslararası standartlara, ilgili ülkenin mevzuatına ve müşterinin imkanlarına göre tasarım ve planlama çalışmaları yapmaktayız. Cerrahi departmanlar, klinik departmanlar ve bütçeye göre ihtiyaçların belirlenmesinin ardından aşağıdaki adımları takip ederiz.

İNŞAAT - KONSTRÜKSİYON: Partneri olduğumuz inşaat firmaları ile birlikte yatırımcılarımıza inşaat ile ilgili çözümler sunmaktayız.


EKİPMAN TEMİNİ: MEDİSAM COMPANY, müşterinin(yatırımcının) istediği kalite ve bütçesine göre, teknik servis hizmetinin aksamayacağı şekilde, herhangi bir marka ve modele bağlı kalmadan çözüm sunmaktadır. Temin edilen ekipmanın sahaya ulaşması inşaatın tamamlanmasına eş zamanlı olarak planlanır. Sahaya ulaşan ekipman lojistik ve teknik personelimiz kontrolünde mahallerine dağıtılır.

KURULUM VE EĞİTİM: Lojistik birimimiz tarafından sahaya dağıtımı yapılan ekipmanlar; konusunda eğitim almış teknik ekibimiz tarafından üreticinin teknik dokümanında belirttiği şekilde kurulur ve işletmeye alınır. Kurulumu yapılan ekipmanlar ile ilgili kullanıcı eğitimleri, üretici tarafından sertifikalandırılmış profesyonel teknik ekibimiz tarafından verilir.