444 75 74
Çalışma Saatlerimiz - 08:30 - 18:30

Trakeostomi Ürünleri

Trakeostomi Ürünleri

Soluk borusunun arka kısmında yemek borusu olan özefagusun ön duvarı bulunur. İlk halka dışındaki kıkırdaklar "C" şeklinde yarım haldeyken, trakeanın başlangıcındaki kıkırdak tamamlanmış bir halka şeklindedir. İlk kıkırdak soluk borusu ile gırtlak (larinks) arasındaki bağlantıyı oluşturur ve krikoid kıkırdak olarak adlandırılır. İkinci ve dördüncü kıkırdaklar arasında ise tiroit bezi yer alır. Trakeostomi milattan önce 3600 yılında antik mısırda uygulanmış en eski cerrahi girişimlerden biridir. Cerrahi olarak boynun ön bölgesinden soluk borusuna ulaşmayı sağlayacak bir delik açılması ve bu delikten bir tüpün yerleştirilmesi işlemini tanımlar.Hava yollarının çeşitli nedenlerde tıkandığı ya da solunum işlevinin tam olarak gerçekleştirilemediği durumlarda trakeostomi ameliyatı yapılabilir. Trakeostomi ile birlikte solunumda görev alan ağız, burun ve boğaz gibi yapılardan bağımsız olarak akciğerlerin havalanması sağlanır.